Arambros พาเที่ยวซาฟารีแนวใหม่ River Safari, Singapore

river

River Safari สถานที่ท่องเที่ยวน้องใหม่ของสิงคโปร์ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 Feb 2014 ภายใต้การดูแลของ Wildlife Reserve Singapore ถือว่าเป็นสวนสัตว์ซาฟารีที่แรกของเอเซีย ที่มาในธีมของแม่น้ำ Continue reading