Kindle Fire จะร้อนจริงไหม?

ช่วงเทศกาลคริสมาต ได้รับ Kindle Fire จากเพื่อนที่ USA ส่งมาให้ แต่ก็คงจะไม่ทำการรีวิวอะไร เพราะสามารถหาอ่านได้จากที่ต่างๆ ซึ่งเขารีวิวไว้ดีแล้ว

Continue reading