มะละกา มรดกโลกมาเลเซีย

มะละกาดินแดนที่ในประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการค้าของโลกตะวันออกและตะวันตก และดินแดนแห่งนี้ผ่านการปกครองในยุคสมัยอาณานิคมทั้งจาก โปรตุเดส ฮอลันดา อังกฤษ เรื่อยมาจนถึงญี่ปุ่นในช่วงเวลาสั้นๆและกลับมาอยู่ภายใต้อาณานิคมอังกฤษอีกครั้ง Continue reading