โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร The Loha Prasat

DSC_1467

โลหะปราสาท ตั้งอยู่ภายในวัดราชนัดดารามวรวิหาร และอยู่ในบริเวณพื้นที่ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร ถือเป็นองค์โลหะปราสาทแห่งที่สามของโลก และถือว่าเป็นองค์โลหะปราสาทเดียวที่ยังคงความสมบูรณ์ในปัจจุบัน โดยโลหะปราสาทองค์แรกที่อินเดีย สร้างขึ้นโดยนางวิสาขามหาอุบาสิกา Continue reading