แกะกล่องหุ่นเหล็ก GX-60 God Sigma

วันนี้มาแกะกล่องหุ่นเหล็กขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นหุ่นประกอบรวมร่าง SOC GX-60 God Sigma เมื่อแกะเสร็จแล้วจะได้นำมาวางยืนเป็นเพื่อนกับเจ้าไดโอจา GX-61 Continue reading