สุดสายอันดามันที่….กันตัง

DSC_1871

การคมนาคมทางรถไฟถือว่าเป็นการเดินทางที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน โดยถือกำเนิดขึ้นในปี พศ 2439 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จวบจนปัจจุบันเรามีเส้นทางรถไฟครอบคลุมทั่วประเทศทั้งสิ้น 4346 กิโลเมตร และเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพ-กันตัง

Continue reading