ขั้นตอนการรวมร่าง GX-61 ไดโอจา

เสน่ห์หลักๆของหุ่นประเภทรวมร่าง ไม่ว่าจะเป็นแบบยานพาหนะหลายลำมารวมกัน หรือหุ่นยนต์สัตว์หลายๆตัวมารวมกัน เพื่อเป็นหุ่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ก็คือการที่เราได้มาค้นหาว่าต้องบิดๆหักๆส่วนไหน เพื่อจะมารวมกันเป็นหุ่นตัวใหญ่ บางครั้งยังต้องทึ่งในความสามารถและความตั้งใจของคนออกแบบของเล่น

Continue reading