Arambros’s Stay : ชมทะเลตรัง ณ อนันตรา สิเกา

DSC_1969

คงไม่มีใครที่จะปฎิเสธในความสวยงามของทะเลชายฝั่งอันดามันของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรังที่วันนี้ Arambros ขอพาเพื่อนๆไปเที่ยวพักผ่อนริมทะเลกันที่ Anantara Sikao Resort and Spa บนหาดฉางหลาง Continue reading