พาชมหนังใหญ่วัดขนอน

วันนี้จะพาทุกคนไปร่วมชมการแสดงหนังใหญ่ที่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีการกล่าวกันว่าว่าหนังใหญ่ถือกำเนิดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย แต่หลักฐานทางการแสดงมีขึ้นในยุคกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) Continue reading