โบรโม่…..ลมหายใจเทพเจ้า Bromo : Breath of God

DSC_3782

ปี 2558 นี้ประเทศในกลุ่มชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ จะได้เริ่มรวมตัวกันก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Arambros เราจะเริ่มทยอยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียน  จุดหมายปลายทางในวันนี้เป็นภูเขาไฟโบรโม่ ในประเทศอินโดนีเซีย Continue reading