Good Sleep : โรงแรมคู่เมืองน่าน พูคาน่านฟ้า

พูคาน่านฟ้าโรงแรมไม้เก่าคู่บ้านคู่เมืองน่านที่มีอดีตย้อนเวลากับไปเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่สอง คณะชาวจีนโพ้นทะเลกลุ่มนึงได้สร้างโรงแรมไม้สองชั้นขึ้นมาบนถนนสุมนเทวราช  ในเขตอำเภอเมืองน่าน โดยให้ชื่อว่าโรงแรมนั่ม เส่ง เฮ็ง ก่อนที่ในปี  2498 Continue reading