พม่าน่าเที่ยว ศรัทธาแห่งพระธาตุอินทร์แขวน


 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่สำคัญอีกแห่งในพม่าที่เราจะเห็นได้ถึงแรงศรัทธาของชาวพม่าได้กันตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่คิมปูนแค้มป์ ผู้คนชาวพม่ารวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างมารวมกันเพื่อที่จะขึ้นรถบรรทุกหกล้อที่ดัดแปลงโดยการนำไม้กระดานมาวางพาดตรงกะบะท้ายรถและนั่งเบียดเสียดกันบนรถจนแน่นถึงจะสามารถออก Continue reading