เยือนเมืองเศรษฐีน้ำมันน้อย บรูไน

SONY DSC

ตั้งแต่สมัยที่ผมเรียน ข้อมูลที่ผมได้รับเกี่ยวกับประเทศบรูไนคือเป็นเศรษฐีน้ำมันแห่งภูมิภาคอาเซียนและประชากรมีรายได้ต่อหัวที่สูงเมื่อเทียบกับบ้านเรา และยังได้ยินอีกว่าที่ประเทศนี้มีมัสยิดที่มีโดมเป็นทองคำ Continue reading