Arambros’s Stay : ชมทะเลตรัง ณ อนันตรา สิเกา

DSC_1969

คงไม่มีใครที่จะปฎิเสธในความสวยงามของทะเลชายฝั่งอันดามันของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรังที่วันนี้ Arambros ขอพาเพื่อนๆไปเที่ยวพักผ่อนริมทะเลกันที่ Anantara Sikao Resort and Spa บนหาดฉางหลาง Continue reading

สุดสายอันดามันที่….กันตัง

DSC_1871

การคมนาคมทางรถไฟถือว่าเป็นการเดินทางที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน โดยถือกำเนิดขึ้นในปี พศ 2439 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จวบจนปัจจุบันเรามีเส้นทางรถไฟครอบคลุมทั่วประเทศทั้งสิ้น 4346 กิโลเมตร และเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพ-กันตัง

Continue reading