ของเล่น Transformer WFC-E8 Ironworks

Ironworks เป็นของเล่นทรานฟอร์เมอร์ ไฝไลน์ WFC ภาค Earthrise ลำดับที่ 8 ลักษณะการแปลงร่างจะเป็นการถอดเป็นชิ้นๆ แล้วรวมกันเป็นหุ่น เป็นฐานทัพ และสามารถไปรวมร่างกับหุ่นหลักทรานส์ฟอร์มเมอร์ เพื่ออัพเกรดพลังการต่อสู้

ภาพประกอบกล่องบรรจุ

ภาพร่างหุ่น

ภาพตอนรวมเป็นส่วนของฐานทัพ มีเครน และถนนไว้เล่นร่วมกับ คลาส Micromaster

เมื่อไปรวมร่างกับ Wheeljack ที่ออกมาพร้อมกันในเวฟนี้ ทำให้ Wheeljack ดูรกรุงรังไปด้วยอาวุธมากเลย

มาชมขั้นตอนการแปลงสภาพ และการไปรวมตัวกับ Wheeljack กันครับ

Ironworks ตัวนี้ไม่ได้เป็นหุ่นหลัก แต่มีลูกเล่นที่ไปเล่นรวมกับหุ่นตัวอื่นๆ ในภาค Siege นั้นก็ได้ออก Ironworks มาเป็นคลาส Micromaster ซึ่งแปลงเป็นรถบรรทุกหัวลาก แต่ทำเป็นตัวพิเศษที่ขายออกมาพร้อมกัน 10 ตัว ในราคาที่สูงจนไม่อยากตามหา (คาดว่าเกิน 7พัน บาท) เพราะส่วนใหญ่คือการเอาตัวเก่ามาย้อมสี เปลี่ยนชื่อ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s