Arambros พาชมใบไม้เปลี่ยนสีที่โซล II

koreaหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางและเดินเที่ยวชมโซลในวันแรก วันที่สองนี้ผมเลยขอเริ่มต้นโปรแกรมลุยโซลให้ช้าลงหน่อย(จะได้พักผ่อนได้เต็มอิ่มมากขึ้น) โดยจุดหมายแรกก็เป็น พระราชวังท็อกซูกุง (Deoksugung) ซึ่งถือว่าผมมาได้จังหวะพอดีกับการแสดงโชว์เปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์รอบ 11.00 Continue reading