โบรโม่…..ลมหายใจเทพเจ้า Bromo : Breath of God

DSC_3782

ปี 2558 นี้ประเทศในกลุ่มชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ จะได้เริ่มรวมตัวกันก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Arambros เราจะเริ่มทยอยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียน  จุดหมายปลายทางในวันนี้เป็นภูเขาไฟโบรโม่ ในประเทศอินโดนีเซีย ดินแคนที่มีภูเขาไฟกว่า 400 ลูกและกว่า 70-80 ลูกพร้อมที่จะระเบิดได้ตลอดเวลา

Year 2015 Asean Economic Community will be formed by 10 Southeast Asian Countries. And Arombros will slowly bring all the readers to visit tourist places in ASEAN Countries. Today destination will be Mount Bromo in Indonesia which have 400 plus volcanoes and almost 70-80 are active.

DSC_3762

หมู่บ้าน Cemoro Lawang

Arambros เริ่มต้นการเดินทางจากกรุงเทพโดยเที่ยวบินของแอร์เอเซียที่มีบริการบินตรงมายังเมืองสุราบายา จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปยังภูเขาไฟโบรโม่ โดยผู้เดินทางบางท่านอาจจะเลือกเดินทางตรงจากสนามบินไปยังโบรโม่หรืออาจจะไปคาวาอีเจี้ยนก่อน โดยอาศัยหลับในรถเอาครับ ส่วนผมเลือกที่จะเข้าพักในเมืองสุราบายาก่อนหนึ่งคืน (เนื่องด้วยไฟลท์จะเดินทางถึงสุราบายาก็เที่ยงคืนแล้วครับ) และไม่ได้ไปคาวาอีเจี้ยนในครั้งนี้เนื่องด้วยเวลาที่จำกัด

We start our trip by Air Asia flight to Surabaya(Flight will reach Surabaya around midnight) which is the start point for Mount Bromo. Some people they will continue their trip to Bromo or Kawa Ijen from Airport and sleep in the car. But I should to stay in Surabaya first one night before start my trip and I did not put Kawa Ijen in my plan since limited time.

DSC_3725

วิวโบรโม่จากหน้าที่พัก View of Mount Bromo from Hotel

เช้าวันต่อมาผมเริ่มเดินทางจากสุราบายาเพื่อไปยัง Cemoro Lawang โดยใช้เวลาโดยประมาณ สามถึงสี่ชั่วโมง Cemoro Lawang เป็นเมืองหน้าด่านเล็กๆก่อนที่จะขึ้นไปชมวิวและปีนเขาโบรโม่ในยามเช้าตรู่ เมืองนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของโบรโม่ ที่ระดับความสูง 2217 เมตรจากระดับน้ำทะเล

Next morning  I start my trip from Surabaya to Cemoro Lawang with 3-4 hours drive. Cemoro Lawang is a small town, gateway to climb Mount Bromo in early morning. This small town situated in Northeast of Mount Bromo with attitude of 2217 meters above sea level.

DSC_3791

หมู่บ้าน ​Cemoro Lawang จากจุดชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ / Cemoro Lawang from Viewpoint

โปรแกรมการไปชมภูเขาไฟโบรโม่ จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ โดยที่จะต้องตื่นกันตั้งแต่ตีสามครึ่ง เพราะที่นี่พระอาทิตย์จะขึ้นเร็วมากครับ พาหนะบังคับสำหรับการขึ้นชมภูเขาไฟนั้นเป็นรถจี๊ปสีสันต่างๆ รถจี๊ปหนึ่งคันสามารถนั่งได้ทั้งหมด 6 คน โดยเราสามารถเลือกที่จะเหมารถหรือนั่งแชร์กะนักท่องเที่ยวคนอื่น เราต้องพยายามจดจำหมายเลขของรถจี๊ปและตำแหน่งที่จอดรถให้ดีน่ะครับ เพราะจำนวนรถจี๊ปที่วิ่งให้บริการนั้นมีมากมายเหลือเกินครับ

Program for visiting Mount Bromo begins  in early morning. We need to wake up around 3.30am and gather to get on a jeep which is the main transportation for traveling in Mount Bromo area. Jeep can seat 6 people and you can hire whole jeep or share with other tourists. The main point is you need to remember your jeep number and color since there will be plenty of jeeps there.

DSC_3807

บรรดารถจี๊ปที่จอดรอนักท่องเที่ยว / Jeeps park to wait for tourists

ผมขึ้นไปบนยอดเขาพีนาจากัน จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นในเวลาที่ค่อนข้างช้าเนื่องจากรถจี๊ปคันที่ผมนั่งต้องวนไปรับแขกจากโรงแรมที่พักอื่น ผมพบว่าบนจุดชมวิวนั้นคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจนแทบจะหาจุดสำหรับเก็บภาพได้ยาก ผมสอดส่ายสายตามองหาช่องลงอยู่นานจนในที่สุดก็มีผู้เสียสละตำแหน่งให้กับทางผม อิอิ ไม่รอช้าผมรีบไปเสียบในทันใด

I was a bit late to get on the Pinajakan, viewpoint for sunrise view of Mount Bromo. I found that there are plenty of tourists and did not see any space for setting my camera for photo. Luckily that some tourists leave their space so I immediately take that chance 🙂

DSC_3784

Mount Batok/Mount Bromo/Mount Semeru View

DSC_3804

Mount Bromo

DSC_3795

รูปนี้ผมถ่ายจากอีกมุมระหว่างเดินลงจากจุดชมวิว/View from Other side of Mount Bromo

หลังจากชื่นชมวิวบนยอดเขาพีนาจากัน รถจี๊ปพาผมเดินทางลงมายังด้านล่างเพื่อเดินทางไปยังปากปล่องภูเขาไฟโบรโม่ โดยเราสามารถเลือกที่จะเดินขึ้นไปหรือทุ่นแรงด้วยการขี่ม้าขึ้นไปก่อนครึ่งทาง โดยสนนราคาการขี่ม้าก็ประมาณ 80000-100000 รูเปี้ยะ ไป-กลับครับ ระหว่างทางจะพบกับวัดฮินดู จากจุดที่ม้ามาส่งต้องเดินขึ้นบันไดต่อไปอีกประมาณ 250 ขั้นเพื่อไปยังปากปล่องภูเขาไฟ บริเวณบันไดถูกปกคลุมไปด้วยเถ้าจากภูเขาไฟทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินขึ้นครับ แถมเมื่อขึ้นไปด้านบนก็พบกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่แน่นขนัดจนแทบไม่มีที่ยืน ผมใช้เวลาบนปากปล่องเพียงแค่ 5 นาทีก็รีบเดินลงมาแล้วครับ

 After enjoy with the magnificent view of sunrise from top of Pinajakan I continue to coming down for climbing up to Mount Bromo crater. You need to walk around 2-3 kilometers or if you do not prefer on foot, you can choose to ride a horse with approximately 80000-100000 rupiah for roundtrip. Along the way you will find the Hindu Temple at the foot of the mountain. The steep path of 250 concrete steps will lead you up to the crater, the thick volcanic ashes cover all the concrete step this cause a hard on walking up. And on edge of the crater densely packed with tourists and almost no place to stand. I stand on top for 5 mins only and decided to walk down.

DSC_3811

ขี่ม้าไปยังปากปล่องภูเขาไฟ / Horse riding to Mount Bromo crater

DSC_3814

ภาพภูเขาไฟบาต็อกจากด้านข้าง / View of Mount Batok

DSC_3818

ขั้นบันไดที่นำไปสู่ปากปล่อง / Steep way to the crater

DSC_3828

    วิวจากปากปล่องภูเขาไฟโบรโม่ / View from Mount Bromo crater

การเดินทางท่องเที่ยวมายังภูเขาไฟโบรโม่ ทำได้ง่ายโดยเราสามารถติดต่อเช่ารถจากบริษัททัวร์พร้อมคนขับหรือถ้าจะเน้นแบบสมบุกสมบันก็สามารถนั่งรถบัสจากสุราบายาไปยัง Probolinggo และต่อรถโดยสารขนาดเล็กไปยัง Cemoro Lawang

เราสามารถท่องเที่ยวภูเขาไฟโบรโม่ได้ทั้งปี ยกเว้นในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งไม่แนะนำเพราะพื้นที่บางส่วนจะไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากน้ำท่วมหรือถนนเสียหาย และควรเช็คข่าวในกรณีที่อาจมีการเตือนภัยจากความเสี่ยงของการระเบิดของภูเขาไฟ

Traveling to Mount Bromo is easily as you can arrange your program and rent a car with driver via travel agent. If you need a budget way to travel, you can take a bus from Surabaya to Probolinggo and then continue by Bemo(Small Bus) to Cemoro Lawang.

You can travel Mount Bromo all year round but better avoid to travel in Rainy Season (November – March) which many parts of the park are inaccessible due to flooding and landslip. And you may better to check news if any warning on eruption of the Volcano.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s