Arambros พาเที่ยวพระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอิน หนึ่งในจุดหมายปลายทางเที่ยวใกล้กรุงเทพแบบเช้าไปเย็นกลับ เพียงชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งกับการเดินทางโดยรถยนต์หรือใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็สามารถเดินทางโดยรถไฟฉึกฉักๆมาลงที่สถานีบางปะอินแล้วต่อพี่วินหรือสองแถวไปยังพระราชวัง ส่วนครั้งนี้ Arambros เดินทางมาโดยรถยนต์และเริ่มโปรแกรมโดยการไปทานกุ้งแม่น้ำอร่อยๆกันก่อนที่ แพต้นน้ำ บนเส้นทางไปยังพระราชวัง สนนราคาก็โลละ 1200 ครับ

หลังจากอิ่มอร่อยกันเรียบร้อยก็มาเดินเยี่ยมชมพระราชวังกันตอนบ่าย หรือถ้าใครไม่อยากเดินก็มีรถกอล์ฟให้เช่าในราคา 250 บาท/ชั่วโมง พระราชวังบางปะอินตามประวัติ สมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯให้สร้างวัดขึ้นในปี พศ 2175 ตรงบริเวณนิวาสสถานเดิมของพระมารดา และได้พระราชทานนามว่า “วัดชุมพลนิกายาราม” และพระองค์ยังได้สร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งขึ้นริมสระน้ำและพระราชทานนามว่า “พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์”

พระราชวังบางปะอินถูกปล่อยทิ้งร้างไว้หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในปี 2310 จนกระทั่งถูกเอ่ยถึงในบทประพันธ์ของสุนทรภู่ เมื่อครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี ครั้นต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บูรณะพระราชวังบางปะอินพร้อมทั้งปฏิสังขรณ์วัดชุมพลนิกายาราม

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆ สำหรับแปรพระราชฐานเนื่องด้วยพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าเกาะบางปะอินมีความสงบ การคมนาคมทางเรือไปได้หลายทาง และพืชพันธุ์ธัญญาหารมีความอุดสมบูรณ์ พระราชวังแบ่งออกเป้น 2 ส่วน เริ่มจากเขตพระราชฐานชั้นนอกซึ่งประกอบด้วย หอเหมมณเฑียรเทวราชที่ประดิษฐานเทวรูปพระเจ้าปราสาททองอยู่ภายใน พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์

พระที่นั่งวโรภาษพิมาน ตึกศิลปะแบบคอรินเทียนออร์เดอร์ และสภาคารราชประยูร

เขตพระราชฐานชั้นใน ประกอบไปด้วย พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรซึ่งถือเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของพระราชวังบางปะอิน ภายในไม่อนุญาติให้เข้าชมได้ครับ  หอวิฑูรทัศนา ซึ่งรัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ทอดพระเนตรโขลงช้างป่าและภูมิทัศน์โดยรอบของพระราชวังบางปะอิน ในปัจจุบันผุ้เข้าชมท่านใดยังมีเรี่ยวแรงก็สามารถเดินขึ้นไปชั้นบนเพื่อชมวิวมุมสูงได้ครับ

พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนสร้างถวายแด่รัชกาลที่ 5 นอกจากนั้นยังมีพระตำหนักฝ่ายใน อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และอนุสาวรีย์ราชานุสรณ์

พระราชวังบางปะอินเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 30 บาท นักเรียน นักศึกษา 20 บาท การเข้าชมพระราชวังบางปะอินควรแต่งกายให้สุภาพด้วยน่ะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s