พาชมหนังใหญ่วัดขนอน

วันนี้จะพาทุกคนไปร่วมชมการแสดงหนังใหญ่ที่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีการกล่าวกันว่าว่าหนังใหญ่ถือกำเนิดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย แต่หลักฐานทางการแสดงมีขึ้นในยุคกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)  หนังใหญ่ถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสุง เป็นการแสดงที่รวมศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนง ได้แก่ ด้านศิลปะการออกแบบลวดลายไทยเชิงจิตกรรมที่มีความวิจิตรบรรจง ผสมกับฝีมือช่างแกะสลักที่ประณีต เมื่อแสดงก็จะมีการนำศิลปะทางนาฏศิลป์การละคร ที่เคลื่อนไหวได้อารมณ์ตามเนื้อเรื่อง ประกอบกับบทพากย์ บทเจรจา บทขับร้อง ดนตรีปี่พาทย์ ทำให้เกิดความเข้าใจในเเรื่องราว และให้อถรรถรสทางศิลปะแก่ผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์ การแสดงหนังใหญ่จึงมีคุณค่าทางศิลปะสูง และแสดงถึงอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษไทยได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของหนังใหญ่วัดขนอนได้มีการสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) โดยผู้ริเริ่มในการแกะสลักตัวหนังคือ ท่านพระครูศรัทธาสุนทร (หลวงปู่กล่อม)เกิดปีวอก พ.ศ.2391 มรณภาพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2485 รวมอายุได้ 95 ปี ท่านมีความคิดที่จะสร้างหนังใหญ่ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม จึงได้ชักชวนครูอั๋ง ช่างจาด ช่างจ๊ะ และช่างพ่วง มาร่วมกันสร้าง ชุดแรกที่สร้างคือ ชุดหนุมานถวายแหวน ต่อมาได้สร้างเพิ่มอีกรวม 9 ชุด ปัจจุบันมีตัวหนัง 313 ตัว นับเป็นสมบัติวัดที่ได้ร่วมรักษาสืบทอดกันมาเป็นเพียงวัดเดียวที่มีมหรสพเป็นของวัด มีตัวหนัง และคณะหนังใหญ่ที่สมบูรณ์อยุ่ในความอุปถัมป์ของวัดสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

การแสดงหนังใหญ่ของวัดขนอนจะเปิดให้เข้าชม ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-11.00 บริเวณโรงแสดงหนังใหญ่ และทางวัดเปิดให้เข้าชมการแสดงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่วนใครที่เดินทางไปเป็นหมู่คณะและต้องการชมการแสดงแบบรอบพิเศษสามารถติดต่อกับทางวัด โดยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2000-2500 บาทครับ นอกจากนี้ในช่วงวันที่ 13-14 เมษายนของทุกปีทางวัดได้จัดให้มีเทศกาลแสดงหนังใหญ่

นอกจากการเปิดแสดงหนังใหญ่ให้นักท่องเที่ยวผู้สนใจได้เข้าชมแล้ว ทางวัดขนอนยังได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจและประชาชนได้เข้าเยี่ยมชม โดยภายในจัดแสดงตัวหนังใหญ่ที่อนุรักษ์มาตั้งแต่สมัย ร.5 ทั้งหมด 313 ตัว (ตัวที่แสดงในปัจจุบันนั้นได้ทำขึ้นมาใหม่โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) และเครื่องมือ และอุปกรณ์โบราณที่ใช้ในการแกะสลักตัวหนัง

วัดขนอนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมอนุรักษ์หนังใหญ่ในประเทศไทยโดยได้รับรางวัลจากคณะกรรมการ UNESCO และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 6  ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรม

สุดสัปดาห์นี้ไม่รู้จะไปไหน มาร่วมกันสนับสนุนการอนุรักษ์หนังใหญ่ที่วัดขนอนกันดีกว่าครับ การเดินทางนั้นก็ง่ายนิดเดียว

รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่าน จ.นครปฐม ขับตรงไปทางจ.ราชบุรี จะลอดใต้สะพานลอยที่จะไป จ.กาญจนบุรี จะผ่านสหกรโคนมหนองโพธิ์ จะพบสะพานลอยข้ามสี่แยกบางแพไปยัง จ.ราชบุรี (ไม่ต้องขึ้นสะพานลอย) ให้ชิดซ้าย จากนั้นจะพบไฟแดง ให้เลี้ยวขวาเพื่อไปยัง อ.โพธาราม ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3080 ขับมาประมาณ 5.4 กม. จะข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลอง จากนั้นจะพบสามแยก (แยกซ้ายไปทางวัดเขาช่องพราน แยกขวาไปวัดขนอน) ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3089 ขับเข้าไปอีกประมาณ 2.5 กม. จะพบวัดขนอน ติดถนนทางด้านขวามือ
รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัทโพธารามทัวร์ จำกัด ออกเดินทางจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.30-19.30 น. อัตราค่าโดยสารคนละ 55 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4355036

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s