ตลาดมีชีวิต ตลาดสามชุก (Samchuk-A lively market)

ตลาดสามชุก ตลาดที่มีประวัติมาร่วมร้อยปีในอดีตถือเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งการค้าขายทางแม่น้ำท่าจีน กระทั่งปี 2510 เมื่อถนนตัดผ่านเข้าสู่ทุกส่วน ทำให้บทบาทของการคมนาคมทางน้ำลดลง และส่วนราชการต่างๆได้ทำการย้ายออกจากพื้นที่ ในปี 2540 เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำจนถึงขีดสุด เกิดตลาดนัดโดยรอบตลาดสามชุก ทำให้การค้าขายภายในสามชุกเงียบเหงาจนถึงขีดสุด  จนปี 2543   ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาตลาดสามชุก  และด้วยความร่วมมืออย่างจริงใจจากชาวชุมชนทำให้ตลาดเริ่มกลับมาคึกคักพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ำ

Samchuk Market with history of over hundred years. In the past is a major trading port for Thajeen River. In year 1967 , the land transportation developed and replaced the water transportation also the government offices has moved from the area. Year 1997 the economic downturn, there were lot of markets around samchuk area making samchuk trading volumes to decrease. Up to year 2000 committee was set up for developing samchuk market.From cooperation of people in community samchuk market coming back to lively and also preserve the life along the river

ตลาดสามชุกเปิดทุกวัน ถ้าอยากเดินแบบสบายก็มากันวันธรรมดา อยากได้บรรยากาศครึกครื้นก็มากันวันหยุดสุดสัปดาห์ ภายในตลาดมีทั้งหมด 4 ซอย มีร้านค้ามากมาย สามารถที่จะเดินชมบรรยากาศวิถีชีวิต พูดคุยกับชาวบ้านภายในตลาด แวะชิมของกินไปเรื่อยพร้อมกับจับจ่ายซื้อของต่างๆภายในตลาด

Samchuk market open daily. Inside market has rows of shop houses separated by four sois (lanes). You can enjoy walking to see lifes in the market, talking to people, tasting many kinds of food and snack and shopping.

นอกจากการเดินจับจ่ายซื้อของ ตลาดสามชุกมีสถานที่น่าสนใจมากมาย ศาลเจ้าพ่อเมืองสามชุก พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์ ซึ่งมีของโบราณเก็บอยู่ภายใน และแสดงถึงชีวิตการเป็นอยู่ในตลาดสามชุก โรงแรมอุดมโชคที่ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินกิจการแต่เปิดให้ขึ้นไปชมในส่วนห้องพักในอดีต ร้านบ้านโค้ก และร้านขายของต่างๆที่มีประวัติอยู่คู่ตลาดมาช้านาน

Except shopping in the market. There are so many places which are interested to visit like a shrine, a worshiped place for people in the community. Baan Khun Chumnongjeenarak Museum where show a miniature of Samchuk market and many antiques. Udomchok Hotel, the second hotel in Samchuk which currently ceased operation but open for public to visit. The first floor of hotel now is a coffee shop. And still many shops which have history together with the market.

การมาเดินตลาดสามชุก ทำให้เราได้รำลึกถึงความทรงจำในอดีต ไม่ว่าจะเป็นของเล่นที่ทำจากสังกะสี ร้านถ่ายรูปแบบโบราณ ร้านนาฬิกาโบราณ ร้านขายยาจีนโบราณ เครื่องคั่วกาแฟแบบโบราณ และอื่นๆ

Walking in Samchuk Market may like a time machine. You may find the old toy made from zinc , classic old photo shop, antique clock shop, traditional chinese medicine shops and etc.

ความมีชีวิตชีวาของตลาดสามชุกถูกปลุกขึ้นมาจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวชุมชนในตลาด เราในฐานะนักท่องเที่ยวสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนโดยการไปเยี่ยมเยียนและปฏิบัติตัวเป็นนักท่องเที่ยวที่ดี เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ตลาดที่มีชีวิตแห่งลุ่มน้ำท่าจีนแห่งนี้

A present lively market is coming from the unite of people in the community. We as a tourist could support this lively market by visiting and respect market rules to preserve this lively market.

การเดินทางด้วยรถยนต์
การเดินทางด้วยรถยนตร์ สู่ตลาดสามชุก จากกรุงเทพฯ ผ่าน อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี ไปจนถึงตัว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 107 กม. จากนั้นไปตามหลวงหมายเลข 340 ผ่าน อ.ศรีประจันต์ (ห่างจาก อ.เมือง ประมาณ 20 กม.) ไปต่อจะถึงแยกเข้าตลาดสามชุก ซึ่งบริเวณแยกเข้าตลาดจะมีห้างโลตัสอยู่ ตัวตลาดอยู่ริมแม่น้ำสุพรรณติดกับที่ว่าการอำเภอสามชุก

การเดินทางด้วยรถตู้จากกรุงเทพ
ท่ารถตู้จะอยู่ตรงแยกคอกวัวฝั่งตรงข้ามกับกองสลาก ซอยที่ 2 เลยป้ายรถเมล์มา(ใกล้โรงแรมรัตนโกสินทร์) ซึ่งแถวนั้นจะมีท่ารถตู้ไปกาญจนบุรีและไปนครปฐมด้วย ที่ท่ารถตู้จะเขียนป้ายไปสามชุกตลาดร้อยปี เมื่อมาถึงสามชุกแล้ว จากท่ารถตู้เดินมาไม่ไกลก็สามารถเดินเข้าเยี่ยมชมตลาดร้อยปีได้

การเดินทางด้วยโดยสารประจำทาง(รถทัวร์)จากกรุงเทพ
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ท่านสามารถขึ้นได้ทั้งที่ สถานีปรับอากาศสายใต้ และ หมอชิต โดยที่ท่านจะต้องขึ้นรถที่เขียนว่า กรุงเทพฯ-ท่าช้าง ทั้ง2สถานี

How to get to Samchuk market :

By car :

From bangkok getting thru Bangbuathong until reach Suphanburi total 107 kilometers. Then go via Highway 340 thru Sripajan and continue until reach intersection(There is a Testco Lotus Superstore) to enter Samchuk.

By Van :

You can get on van at Khok Wua Intersection (near to Rattanakosin Hotel)

By Bus :

You can go via both Mochit Terminal and Southern Terminal. Get on the bus for route Bangkok-Tha Chang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s