พม่าน่าเที่ยว ราชธานีแห่งสุดท้ายมัณฑะเลย์

หลังจากช่วงเช้าไปเที่ยวที่เมืองอมรปุระ ก็มาต่อโปรแกรมเที่ยวในมัณฑะเลย์กันในช่วงบ่าย เมืองนี้จัดว่าเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองของพม่า และไม่ควรพลาดที่จะไปกราบสักการะพระมหามัยมุนีซึ่งถือเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของพม่า ตามประวัติพระมหามัยมุนี พระเจ้าจันทสุริยะกษัตริย์ของชาวยะไข่แห่งเมืองธัญญวดี โปรดให้สร้างขึ้นในปี พศ 689 เหตุเพราะพระพุทธเจ้าเสด็จมาเข้าพระสุบินประทานพรแก่พระเจ้าจันทสุริยะ ให้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นเพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง กษัตริย์พม่าหลายพระองค์หมายปองที่จะอัญเชิญพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานเพื่อเป็นศิริมงคลแก่แผ่นดินของตนเอง แต่ก็ล้มเหลว จนสมัยพระเจ้าปดุงในปี พศ 2327 ก็สามารถอัญเชิญพระมหามัยมุนีมาที่มัณฑะเลย์ได้สำเร็จ

ถ้ามามัณฑะเลย์แล้วต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อไปชมพิธีล้างพระพักตร์องค์พระ ซึ่งจะมีบรรดาพุทธศาสนิกชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาร่วมชมพิธี รวมทั้งผมและเพื่อนๆ พิธีใช้เวลาโดยประมาณหนึ่งชั่วโมง แล้วจะเปิดให้เหล่าพุทธศาสนิกชนได้เข้าไปกราบไหว้พร้อมทั้งปิดทององค์พระ แต่ผู้หญิงไม่สามารถเข้าไปภายในองค์พระได้ครับ

เมืองมัณฑะเลย์ถือว่าเป็นราชธานีแห่งสุดท้ายของการปกครองระบอบกษัตริย์ของพม่า จุดหมายต่อไปเราจึงไปเที่ยวชมพระราชวังซึ่งสร้างขึ้นโดยพระเจ้ามินดงหลังจากย้ายราชธานีจากอมรปุระมาที่มัณฑะเลย์ก่อนที่จะถูกอังกฤษเข้ายึดครองในปี พศ 2367 โดยกษัตริย์องค์สุดท้ายคือพระเจ้าธีบอ แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทางกองทัพพันธมิตรได้ทำลายพระราชวังโดยทิ้งระเบิดจากเครื่องบินเพราะเชื่อว่าพระราชวังเป็นที่ซ่องสุมของกองทัพญี่ปุ่น โดยสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือ คูเมือง และ ป้อมปราการ ส่วนตัวพระราชวังในปัจจุบันรัฐบาลพม่าได้ทำการสร้างขึ้นใหม่โดยจำลองมาจากแบบของพระราชวังเก่า

จากนั้นเราเดินทางต่อไปที่วัดชเวนันดอร์และวัดกุโสดอว์ โดยวัดชเวนันดอร์ถูกสร้างขึ้นมาจากไม้สักทองทั้งหลัง งานแกะสลักไม้มีความสวยงามและหลากหลายน่าชมมากครับ ส่วนวัดกุโสดอร์เป็นวัดที่พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อทำการสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่ 5 โดยได้ทำการบันทึกลงบนหินอ่อน 729 แผ่นโดยถือว่าเป็นพระไตรปิฏกที่ถือว่าใหญ่ที่สุด

ปิดท้ายด้วยการขึ้น มัณฑะเลย์ฮิลล์ เพื่อชมพระอาทิตย์ตกดิน พวกผมขึ้นมัณฑะเลย์ฮิลล์โดยการใช้บันไดเลื่อนแบบเท้าเปล่า ก็ให้ความรู้สึกแปลกๆไปอีกแบบ แต่ก็ยังดีกว่าเดินขึ้นบันไดธรรมดามาน่ะครับ อิอิ วันนี้ได้เห็นพระอาทิตย์ตก แต่ท้องฟ้าก็มีเมฆปกคลุมอยู่พอสมควร เลยอาจจะเห็นเมืองไม่ชัดเจนซักเท่าไหร่ครับ

อย่ารอช้าที่จะรีบไปสัมผัสพม่า ดังเช่นคำกล่าวที่ว่า “คุณไม่สามารถคาดหวังให้โลกทั้งใบเดินทางมาหาคุณ ได้หรอก คุณต้องเดินทางไปหามันเอง” โดย Theodore Bikel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s