โลกแห่งความมืด Dialogue in The Dark

Dialogue in the Dark นิทรรศการที่จัดขึ้นที่ ชั้น 5 อาคารจามจุรีสแควร์จะทำให้เราได้ใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆของเรา ไม่ว่าจะเป็น การสัมผัสโดยมือและเท้า การใช้ประสาทสัมผัสทางการลิ้มรส ประสาทสัมผัสทางการได้ยิน ประสาทสัมผัสทางผิวหนังในการรับรู้อุณหภูมิ และ ประสาททางการดมกลิ่นผ่านทางจมูก ยกเว้นแต่เพียงประสาทสัมผัสแห่งการมองเห็นที่จะถูกตัดขาด

การเข้าชมนิทรรศการจะนำโดยผู้พิการทางสายตา ซึ่งจะพาเราเข้าไปสัมผัสในโลกการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเค้าโดย ภายในนิทรรศการจะถูกแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ทั้งสิ้น 6 ส่วน

ส่วนแรก Living Room ผู้เข้าชมจะถูกนำเข้าสู่โลกของความมืด ให้เริ่มสู่การปรับตัวและสนทนากับผู้นำทางของเราเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

จากนั้นเราก็เริ่มเปิดประสาทสัมผัสของเรา โดยการเข้าสู่ส่วน สวนสาธารณะ(The Park)

ต่อด้วย ส่วนตลาด (Market) ซึ่งจะให้ความรู้สึกถึงการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการทางสายตาที่มากขึ้น ประสาทสัมผัสถูกกระตุ้นให้นำมาออกใช้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินข้ามถนน การสัมผัสและเดาถึงสิ่งของที่วางขายทั่วไปในตลาด

ก่อนที่จะขึ้นรถตุ๊กๆ เพื่อสัมผัสประสบการณ์การนั่งรถตุ๊กๆในจินตนาการของโลกมืด ไม่แพ้ 4D เลยครับ

จบจากการนั่งตุ๊กๆ เปิดประสาทสัมผัสในการับรู้ถึงความบันเทิงโดยเข้าสู่ส่วน ห้องดนตรี เปรียบเสมือนเรากำลังนั่งฟัง Concert ในโรงละคร

ปิดท้ายก่อนจบนิทรรศการกันด้วยส่วน The Bar ให้เราได้ลองจับจ่ายใช้สอยเงินเพื่อซื้อของกันในโลกมืด และมานั่งในส่วน Bar เพื่อสนทนาและสอบถามในข้อสงสัยของเรากับผู้นำทาง ซึ่งจะทำให้เราได้รับรู้และเข้าใจถึงผู้พิการทางสายตา

ประสบการณ์ที่ดีนี้ อยากเชิญชวนให้ทุกท่าน ถ้ามีโอกาสก็แวะไปเยี่ยมชม ใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง กับ เงินค่าเข้าชมเพียง 90 บาท คุ้มค่าจริงครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s