โลกแห่งความมืด Dialogue in The Dark

Dialogue in the Dark นิทรรศการที่จัดขึ้นที่ ชั้น 5 อาคารจามจุรีสแควร์จะทำให้เราได้ใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆของเรา ไม่ว่าจะเป็น การสัมผัสโดยมือและเท้า การใช้ประสาทสัมผัสทางการลิ้มรส ประสาทสัมผัสทางการได้ยิน ประสาทสัมผัสทางผิวหนังในการรับรู้อุณหภูมิ และ ประสาททางการดมกลิ่นผ่านทางจมูก ยกเว้นแต่เพียงประสาทสัมผัสแห่งการมองเห็นที่จะถูกตัดขาด Continue reading

เกาะล้านชิลชิล

ในยามนี้ผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองหลวงกำลังจดจ่ออยู่กับมวลน้ำขนาดใหญ่จากทางเหนือว่าจะมาถึงบ้านหรือไม่ ท่วม! ไม่ท่วม! สูงเท่าไหร่ นานแค่ไหน โดยการนั่งเสพข่าว ผ่านทีวี อินเตอร์เน็ต วิทยุ เพื่อรอดูว่าน้ำเดินทางมาถึงไหนแล้ว เรามาเปลี่ยนโหมดความเครียดเหล่านั้น แล้วไปเที่ยวเกาะล้านชิลๆกันดีกว่า Continue reading